Aktuálne informácie o COVID-19

Informácie COVID - 19

covid informacie

Hotel je otvorený od 28.05.2021

Pre ubytovanie v hoteli nie je potrebný negatívny test

Otvorené prevádzky:

 • Reštaurácie a terasy
 • Detský svet MiniMe
 • Masáže a procedúry 4 Elements Day Spa

Otvorené prevádzky s obmedzením:

Aquapark Senec
 • Do vnútorných bazénových priestorov a wellness sa vyžaduje negatívny Ag test nie starší ako 24 hodín alebo RtPCR/LAMP nie starší ako 72 hodín. Neplatí pre deti do 10 rokov.
 • Vonkajší hotelový bazén a vonkajšie bazény v Aquaparku Senec
Kapacitné obmedzenia:
 • Maximálne 50 % kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 500
Potrebnosť negatívneho testu je možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:
 • Osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní
 • Osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne
 • Osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19
 • Osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami
 • Ide o osobu do 10 rokov veku
covid informacie

Chránime seba aj ostatných – myslíme na vašu bezpečnosť

 • Vytvorili sme dezinfekčné čaty, ktorých úloha je každú hodinu dezinfikovať dotykové plochy s virucídnym prostriedkom v spoločných priestoroch v hoteli. Výťahy, kľučky, zábradlia, WC.
 • V bare a reštaurácii po každom zákazníkovi dezinfikujeme dotykové plochy. Pravidelne dezinfikujeme všetky informačné materiály vrátane nápojových lístkov.
 • Pravidelne dezinfikujeme povrchy pultov, stolov, stoličiek, lavíc a kľučiek.
 • V nočných hodinách dezinfikujeme priestory ozónom (najmä priestory, v ktorých sa pohybujú deti ako je MiniMe, MediaTro a podobne).
 • Nosíme ochranné rúška a vo vybraných prevádzkach rukavice
 • V priestoroch hotela sú umiestnené nástenné alebo stojanové prístroje na dezinfekciu alebo fľaša s rozprašovacím aplikátorom a dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom
covid informacie

Prosíme hostí o dodržiavanie opatrení v našom hoteli

covid informacie
 • Pohyb hostí v spoločenských priestoroch je povolený len s vhodným prekrytím úst a nosa v súlade s aktuálnymi opatreniami
 • Dezinfekcia rúk – spoločne zabraňujeme šíreniu vírusov
 • Dodržiavanie bezpečnostnej vzdialenosti 2 metre


Rezervovať