Aktuálne informácie o COVID-19

Informácie COVID - 19

covid informacie

Pre ubytovanie v hoteli nie je potrebný negatívny test

Otvorené prevádzky:

 • Reštaurácie a terasy
 • Detský svet MiniMe
 • Masáže a procedúry 4 Elements Day Spa

Otvorené prevádzky s obmedzením:

Aquapark Senec
 • Do vnútorných bazénových priestorov a wellness sa vyžaduje negatívny Ag test nie starší ako 24 hodín alebo RtPCR/LAMP nie starší ako 72 hodín. Neplatí pre deti do 10 rokov.
Kapacitné obmedzenia:
 • Maximálne 50 % kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 1000
Potrebnosť negatívneho testu je možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:
 • Osoba je najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • Osoba je najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • Osoba je najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • Osoba je najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, e) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • Osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami
covid informacie

Chránime seba aj ostatných – myslíme na vašu bezpečnosť

 • Vytvorili sme dezinfekčné čaty, ktorých úloha je každú hodinu dezinfikovať dotykové plochy s virucídnym prostriedkom v spoločných priestoroch v hoteli. Výťahy, kľučky, zábradlia, WC.
 • V bare a reštaurácii po každom zákazníkovi dezinfikujeme dotykové plochy. Pravidelne dezinfikujeme všetky informačné materiály vrátane nápojových lístkov.
 • Pravidelne dezinfikujeme povrchy pultov, stolov, stoličiek, lavíc a kľučiek.
 • V nočných hodinách dezinfikujeme priestory ozónom (najmä priestory, v ktorých sa pohybujú deti ako je MiniMe, MediaTro a podobne).
 • Nosíme ochranné rúška a vo vybraných prevádzkach rukavice
 • V priestoroch hotela sú umiestnené nástenné alebo stojanové prístroje na dezinfekciu alebo fľaša s rozprašovacím aplikátorom a dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom
covid informacie

Prosíme hostí o dodržiavanie opatrení v našom hoteli

covid informacie
 • Pohyb hostí v spoločenských priestoroch je povolený len s vhodným prekrytím úst a nosa v súlade s aktuálnymi opatreniami
 • Dezinfekcia rúk – spoločne zabraňujeme šíreniu vírusov
 • Dodržiavanie bezpečnostnej vzdialenosti 2 metre

AKTUÁLNY ZOZNAM MOMIEK PLATNÝ OD 1.7.2021:

 • MOM OCTAVIANUS Bratislavská 53, bez rezervácie / denne aj počas víkendu 8:00 - 16:00

  Link na registráciu: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

 • MOM Slnečné jazerá SEVER - KOLIBA: antigénový test, na objednávku 0944 020 736
 • MOM Slnečné jazerá SEVER: RT – PCR test, na objednávku

  Link na registráciu: www.rychlotest-covid.sk

 • MOM Slnečné jazerá Ružová záhrada: RT – PCR, na objednávku

  Link na registráciu: www.old.korona.gov.sk
  Link na registráciu: https://sk.lab.online/

 • Testovanie nerealizuje mesto Senec, ale súkromné spoločnosti. Ceny testov si určujú spoločnosti individuálne.Rezervovať